Garantie

Ik geef om mijn producten en doe mijn best om deze in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan heb je recht op, of een gratis reparatie, of een nieuw product of teruggave van jouw geld.

Heb jij een defect of beschadigd product ontvangen, neem dan direct contact met mij op. Dit kan je doen via e-mail info@sassefrasmeisjesspeelgoed.nl. Ik zou dan graag een foto van het product en een beschrijving willen krijgen van wat er kapot of beschadigd is. Samen komen we vast en zeker tot een fijne oplossing.

Wat is nu precies een goed product

Je zou een product voor bepaalde tijd zonder problemen moeten kunnen gebruiken. Hoe lang een product precies mee moet gaan hangt af van wat het product is. Er zit natuurlijk een verschil in hoe lang een koelkast mee hoort te gaan en hoe lang kinderschoenen mee horen te gaan.

Wanneer is een product niet goed

Een product is niet goed als:

  • het niet compleet is
  • het beschadigd is
  • het kapot is of het niet goed werkt
  • je er niet mee kunt doen wat de verkoper of fabrikant heeft gezegd.

Sassefras Meisjes Speelgoed beoordeelt of iets wel of niet onder de garantie valt. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar of het normale slijtage is, een fabrieksfout of dat het product niet is gebruikt zoals het bedoeld is. Er wordt altijd met grote zorgvuldigheid gekeken naar klachten over de garantie en ik doe mijn uiterste best om samen met jou tot een goede oplossing te komen.